,

شیوه نامه شرکت در نمایشگاه

جدول مراحل شرکت در نمایشگاه   ردیف عنوان فرآیند 1 فراخوان نمایشگاه / فستیوال 2 ثبت نام و دریافت کد عضویت در باشگاه خلاقان و فستیوال 3 مطالعه ی شیوه نامه عکاسی از محصولات 4 ارسال تصویر آثار جهت انتخاب و ور…