خانه های خلاق

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است/ دوران هیچ منزلتی پایدار نیست….

راز پنهان خانه خلاق موفق در شکل دهی، جان بخشی و انگیزش در فعالیتهاست. در باب ماهیت آجر به آجر و سنگ بنای خانه های خلاق، سخن ها بسیار گفته و چاپ و ترجمه شده است. آنگونه که نوشته شده، مراکز خلاق در دنیا به سازماندهی برنامه های اقتصاد خلاق ، نوآوری و توسعه کمک می کنند و با بهره گیری از پیشرفت های فن آوری، مصرف کنندگان را به خالقانی نوآور تبدیل می کنند.

کرمانشاه را از نظر صنایع دستی در گروه پنج استان برتر کشور می دانند. بسیاری از صنایع این استان رنگ و بوی هنر می دهند و آمیخته اند با جان و احساس هنرمند. اگر برگ های تاریخ هنر این تکه از سرزمین اهورایی را که فرهادوار بر دامنه بیستون نشسته است، ورق بزنیم بسیار هنرهایی می بینیم ‌که امروز روزگار میان صفحات تاریخ، رنگ می بازند و نشانی شان به آخرین بن بست ته تاریکه بازار و خانه قدیمی در آبی رنگ می رسد. ارغوان بافی، نمدمالی، موج بافی و جاجیم بافی از این جمله اند.

خانه خلاق کرمانشاه اگر چه اولین در کشور است، ولی با پشتوانه علمی و تجربی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)، اعضای دبیرخانه و گروه پشتیبان خانه های خلاق ایران در سطح ملی و گروه مدیریت و بهره برداری خانه خلاق کرمانشاه و با بهره گیری از پیشینه غنی فرهنگی و هنری مردمانش، نمونه موفقی از Creative Hub خواهد شد و ورق می خورد روزگاری که کمتر کسی با شنیدن نام کرمانشاه و هنر دست شیرزنان و مردانش تافته در پود جان و احساس دلیرانه شان، زبان حال به تحسین نگشاید. آنچه دیده و شنیده می شود و تاریخ گواهی خواهد داد، اثر انگشتی است زیبا که ترکیبی هنرمندانه از خاک و باد و آب و آتش است در گهواره تاریخ و تمدن کهن؛ کرمانشاه…

در گذر از کوچه‌های قدیمی شهر کرمانشاه و در قلب بازار سنتی این شهر، حمام تاریخی «حاج شهباز خان»، گنجینه‌ای از خاطره‌ها را در دل دارد. این اثر با قدمت دیرینه اش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و قرار است طاق های پنج و هفت این بنا، سایبانی باشند برای گرد همایی اندیشمندانه صاحبان فرهنگ و هنر و صنعت در دل کوه های باختر که حاصل این هم اندیشی و آموزش، مهر ارزشمندی بسازد از آثار انگشتان این جامعه پویا برای عرضه جهانی برند ملی هنر ایرانی از یکسو و ایجاد انگیزه برای جوان ترها و اشتغال و از سوی دیگر…

امکان فراهم آوردن حد بالایی از امکانات برای رسیدن به تیررس آرزوهای مشترک از توسعه خانه های خلاق، اگر دشوار و طولا نباشد، زحمت دار است. این راه، مرد راه می خواهد که هستیم از تبار کاوه و فریدون و هر چه عزم، جزم خواهیم نمود. به راستی که احساس نزدیک رویش گندم در ساقه میسر است. در ساقه ایم تا هر صبح به آسمان نزدیک تر شویم و ابر، بارانش را زودتر، چون قاصدی جویا، به هفتاد سنبله شکفته مان برساند. خنده این ساقه ساقه ها، محصول دست دلواپس و مواظب باغبان است. باغبانمان، چنین تقدیرمان خواسته و حتما که بهین است برای ما. باغ اش آباد که زمین را چنین، از تکرار گندم، طلایی می کند. اگر این صفحه را باغی فرض بگیری، یادگاری مان بر این ساقه یک جمله است؛

آوازه هنر و صنعت خلاق شهر نشسته در بیستون ایران را بر طاق جهان حک خواهیم نمود…

خانه خلاق کرمانشاه - Kermanshah Creative Hub
خانه خلاق کردستان - Kurdestan Creative Hub
خانه خلاق سیاهکل - Syahkal Creative Hub