چهارمین نشست کمیسیون نوآوری، خلاقیت و فناوری مرکز ملی فرش ایرا
,

چهارمین نشست کمیسیون نوآوری، خلاقیت و فناوری مرکز ملی فرش ایران

چهارمین نشست کمیسیون نوآوری، خلاقیت و فناوری مرکز ملی فرش ایران برگزار شد. چهارمین کمیسیون نوآوری، خلاقیت و فناوری مرکز ملی فرش ایران با حضور چندتن از نمایندگان دفتر ریاست جمهوری، وزارت صمت و مرکز ملی فرش ایران به میزبانی دبیرخانه نخستین فستیو…
,

گزارش دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی

گزارش دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی با حضور خانه های خلاقیت ایران شرکت های حاضر در دورهمی فعالان حوزه اسباب بازی ستاد پیشرفت جامع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش شورای نظارت بر اسباب بازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ای ر…