خانه های خلاق ایران - Iran Creative Hubsخانه های خلاق ایران - Iran Creative Hubs
,

نقشه راه برندهای خلاق

نقشه راه برندها (خلاق) در حوزه برند و برندینگ نظریات و تقسیم­بندی­های مختلفی وجود دارد. برای درک بهتر از مسیر تبدیل شدن به برندی معتبر، در ابتدا لازم است که با مفاهیم اولیه حوزه برند و برندینگ به زبان ساده آشنا شویم. تعریف برند به زبان ساده: …
نقش خانه های خلاق در ایجاد توسعه پایدارIran Creative Hubs
,

نقش خانه های خلاق در ایجاد توسعه پایدار

خانه های خلاق در مقیاس محلی و جهانی ابزاری را برای  ادغام و استفاده از اقتصادهای خلاق به جهت ایجاد ارزش های اقتصادی و اجتماعی برای جوامع و سازمان ها ارائه می دهند. همانطور که در گزارش UNCTAD (2010) آمده است  اقتصاد خلاق پتانسیل ایجاد درآمد و مشاغ…